Proiectul “Competente pentru incluziune si internationalizare” are 2 obiective generale, fiecare avand mai multe obiective operationale dupa cum urmeaza:

O.1. Dezvoltarea unui mediu incluziv

O1.1 Formarea unui grup de 9 specialisti in prevenirea si eliminarea violentei, a discriminarii in mediul scolar si promovarea interculturalitatii (1 an)

O1.1.1 Formarea a 3 cadre didactice pentru o mai buna intelegere asupra modelelor interculturalitatii si specificului comunicarii interculturale precum si a modalitatilor de promovare a valorilor specific unui spatiu intercultural (1 an)

O1.1.2 Formarea a 2 cadre didactice in vederea imbunatatirii relatiei cu parintii si obtinerea sprijinului  acestora pentru eliminarea conflictelor dintre elevi si imbunatatirea rezultatelor scolare (1 an)

O1.1.3 Formarea a 2 cadre didactice in vederea obtinerii competentelor de prevenire a parasirii timpurii a scolii si reducerea absenteismului (1 an)

O1.1.4 Formarea a 2 cadre didactice in gestionarea problemelor de comportament ale elevilor (1 an)

O1.2 Organizarea unor evenimente lunare adresate parintilor (lectorate, ateliere, mese rotunde) in care acestia sa fie consultati, informati si implicati in strategia scolii de eliminare a violentei, discriminarii si promovare a interculturalitatii prin valorificarea competentelor dobandite la cursuri (1 an)

O1.3 Dezvoltarea unui program anual la nivelul scolii de reducere a fenomenului de bullying, a discriminarii si a conflictelor violente dintre elevi prin valorificarea experientelor de la cursuri (1 an)

O1.4 Imbunatatirea a procedurilor si a planului de actiune la nivelul Comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminare in mediul scolar si promovarea interculturalitatii ( 1 an)

O.2. Dezvoltarea unei viziuni si a unei strategi de internationalizare precum si stimularea implicarii cadrelor didactice in proiecte internationale

O.2.1 Dezvoltarea competentelor a 2 cadre didactice in vederea identificarii si accesarii oportunitatilor internationale de dezvoltare ( Erasmus Plus, E-Twinning)- 1 an

O.2.2 Valorificarea competentelor dobandite la curs prin elaborarea unei strategii de internationalizare adecvata, cu obiective clare si realiste pentru urmatorii 5 ani

O2.3. Initierea si elaborarea a cel putin 2 proiecte prin cooperare internationala (Erasmus Plus sau proiect care poate fi aplicat pe platforma E-Twinning ) si elaborarea sau participarea la cel putin 1 proiect care vizeaza schimburi de experienta (1 an)

Comunicat – Încheiere proiect

Cu bucurie vă informăm că proiectul ERASMUS+, “Competenţe pentru Incluziune şi Internaţionalizare”,  desfăşurat de Şcoala Gimnazială Nr. 4 “Fraţii Popeea” în perioada 01.06.2019-31.05.2020, s-a finalizat cu succes. Din fericire, proiectul nostru a fost afectat în mică măsură de pandemia COVID-19 astfel încât, ultima mobilitate s-a încheiat la începutul lunii martie 2020, înainte de intrarea în Starea de Urgenţă şi închiderea graniţelor. Astfel, în cadrul proiectului au participat 11 cadre didactice la cursuri de formare internaţionale în Cipru şi Spania după cum urmează :

  1. Educaţia interculturală – Răspunsul la diversitatea din clasă, Limassol (octombrie, 2019)
  2. A face faţă problemelor de comportament din clasă- lipsa de disciplină, rasismul sau bullying-ul, Limassol (octombrie, 2019)
  3. Părinţi şi profesori: construirea unor punţi de comunicare, Sevilla (februarie, 2020)
  4. Coaching în contexte educaţionale pentru a reduce absenteismul şi abandonul şcolar, Madrid (martie, 2020)
  5. Cum să internaţionalizăm şcoala, Malaga (noiembrie, 2019)

Şcoala Gimnazială Nr. 4 “Fraţii Popeea” se poate mândri acum cu 9 specialişti în incluziune, reducerea violenţei şi promovarea interculturalităţii şi cu 2 specialişti în domeniul internaţionalizării dornici de a pune bazele unor noi proiecte. 

Deşi s-a încheiat perioada de finanţare, Proiectul “Competenţe pentru Incluziune şi Internaţionalizare” presupune şi o etapă de valorificare a competenţelor achiziţionate, etapă în care vor participa şi părinţii şi vor fi transpuse la nivelul regulamentelor şi procedurilor aplicabile la nivelul comunităţii şcolare noi măsuri pentru a dezvolta un mediu propice învăţării. Această etapă va demara îndată ce se vor relua cursurile după un program normal, adică, sperăm că începând cu luna septembrie 2020.