Voiește și vei putea
When there is a will, there is a way

Din ianuarie 2022, Școala Gimnazială Nr. 4 „Frații Popeea” din Săcele este acreditată ca și Centru de simulare a examenelor Cambridge.
Toți elevii noștri pot susține gratuit mock tests pentru toate nivelurile seriei de examene Cambridge Young Learners: Starters (pre-A1), Movers (A1) și Flyers (A2). Elevii din clasele gimnaziale superioare pot susține, în același regim, simulări de examene Cambridge Key for Schools (A2) și Cambridge Preliminary for Schools (B1).
În luna imediat următoare acreditării, toți elevii claselor III-VII au trecut printr-o evaluare predictivă care a permis o stabilire aproximativă a nivelului fiecăruia, conform standardului de performanță prevăzut de Cadrul european comun de referință pentru limbi străine, publicat de Consiliul Europei. La aceste evaluări predictive au participat, la cerere, și elevii claselor a VIII-a care și-au exprimat dorința de obține un atestat lingvistic anterior admiterii la liceu. În urma rezultatelor obținute, catedra de limba engleză a demarat, în regim de urgență, un program intensiv de pregătire a acestor elevi, care să le permită susținerea examenului Cambridge în luna aprilie, astfel încât să intre în posesia certificatului de nivel A2 sau B1, înainte de absolvirea școlii.

Până la sfârșitul anului școlar 2021-2022, toți ceilalți elevi vor avea șansa de a susține cel puțin o simulare a unui examen Cambridge pentru nivelul recomandat în etapa predictivă, urmând ca această facilitate să devină o rutină în școala noastră. Suntem, probabil, singura școală gimnazială care oferă tuturor elevilor șansa de a trece printr-o evaluare a competențelor lingvistice de o asemenea anvergură.
Certificatele Cambridge Assessment sunt recunoscute internațional iar elevii le pot folosi pentru a-și echivala proba de competență lingvistică la admiterea în liceele cu clase intensive și bilingve de limba engleză. Un atestat Cambridge Key, de exemplu, este echivalat cu nota 10 la admirea în liceu.
Printre absolvenții promoției 2022 ai școlii noastre, se vor număra primii deținători de certificate Cambridge Key dar și Preliminary pregătiți de noi. Suntem mândri de acești de copii și, pentru a oferi această oportunitate tuturor celorlați, din anul școlar 2022-2023, în cadrul școlii va funcționa un centru de pregătire Cambridge oficial, a cărui acreditare este în curs.
Săcele
27 martie 2022