Prezentare

Municipiul Săcele (atestat documentar în 16 mai 1366), este situat la 15 km de centrul municipiului Brașov, în partea estică a județului, la poalele masivului Bunloc. Cunoscând peste un secol de existența, Școală Generală Nr.4 se bucură de o îndelungată tradiție, timp în care se va înscrie într-un firesc și continuu proces de evoluție în raport cu cerințele vremii.

Realul său renume pe meleaguriele sacelene a fost construit de un grup de dascăli inimos, bine pregătit profesional și puternic implicat în tot ceea ce înseamnă educație . Noi credem că trebuie să oferim copiilor noștri șansă de a se face remarcați, de a învață într-o școală în care calitatea actului educativ e asigurată, care să le garanteze dreptul la opinie și afirmare și care să le dea posibilitatea de a privi cu încredere spre viitor, de a se încadra armonios în societatea actuală. Acest crez al nostru, alăturat dotărilor moderne de care instituția dispune și interesului deosebit acordat relației școală-familie se concretizează în măsură în care elevii noștri s-au făcut remarcați și apreciați în cadrul instituțiilor de învățământ superior pentru care au optat prin testările naționale (73,84% în 2004,72,61% în 2005 și 74,28% în 2006).

Povestea noastră se scrie zi de zi cu multă muncă și dăruire. Chiar dacă în fiecare zi avem de doborât câte un obstacol, în ea veți întâlni copii serioși și harnici, implicați atât în viață școlară cât și în diverse activități, proiecte și competiții extacurriculare.

Îndrăzniți să treceți cu încredere pragurile școlii noastre, căci povestea noastră continuă! Ne veți găsi aici, dar nu promitem că vom fi mereu aceeași, ci mai deschiși, mai receptivi la dorințele elevilor noștri, mai pregătiți pentru a ține piept tendințelor lumii moderne, mai performanți, mai îndrăzneți…

Istoric

  • În 1873, pe temelia unei clădiri, ce adăpostise Școală Confesională de pe lângă Biserica „Sfânta Adormire”, se va ridică o nouă construcție (actuală „școală veche”), unde vor funcționa clasele I-IV. Acest edificiu va lua naștere prin grijă intrgii comunități bisericești de pe plaiurile sacelene din acele timpuri, ce și-a dorit să contribuie, în acest fel la dezvoltarea învățământului local și să deschidă o nouă cale de acces la instruire, educație, cultură. Pe frontispiciul clădirii se află și azi următoarea inscripție datând din acele vremuri de demult: „Luminează-te și vei fi, / Voesce și vei puțé!”
  • În 1905 iau ființă, în cadrul instituției, clasele a V-a și a VI-a
  • În 1919 instituția, cu predare doar pentru clasele I-IV, va purta numele de „Școală Urbană de Stat Nr.2”
  • Anul 1926 marchează reînființarea clasei a VI-a
  • 1927 – se introduce și predarea pentru clasa a VII-a
  • Din 1951 instituția va purta numele de „Școală Elementară de 7 Ani Nr.9”
  • În 1962 școală primește denumirea purtată până recent de Școală Generală Nr.4 Săcele
  • Din 1975, școlii, cu predare pentru clasele I-VIII, îi va fi dat în folosință un nou corp, (în care se desfășoară în principal activitatea educativă și azi), alături de cel vechi (datând din 1873)
  • În toamna anului 2006, școală își face o datorie de onoare față de ctitorii săi , completându-și numele astfel: Școală Generală Nr.4 „Frații Popeea” Săcele
  • Începând cu noiembrie 2012, şcoala se redenumeşte Şcoala Gimnazială Nr.4 „Frații Popeea”