Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar

pentru anul școlar 2019 – 2020