Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de
școlarizare propus, respectiv numărul de clase
pregătitoare alocate, la fiecare unitate de
învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia…

Afișarea circumscripțiilor școlare și a planului de
școlarizare propus, respectiv numărul de clase
pregătitoare alocate, la fiecare unitate de
învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia…